http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > สุรวุฒ ทองแถม
 

ม.ล. สุรวุฒิ ทองแถม อายุ 55 ย่างเข้า 56 ปี เกิดที่กรุงเทพฯย่านพระโขนง แต่มาใช้ชีวิตอยู่ปากเกร็ดมานานกว่าครึงชีวิต ปัจจุบันเลยยึดถือตัวเองเป็นคนนนท์ตามถิ่นพำนัก บรรพบุรุษทั้งฝ่ายบิดาและมารดามีเชื้อสายมอญ ลาว และไทย ตัวเองก็เลยเอร็ดอร่อยกับกับอาหารทั้งสามชาติได้อย่างสะดวกตามดีเอนเอ แถมด้วยอาหารจีน อินเดีย และยุโรปเป็นครั้งคราวอีกด้วย

เรียนหนังสือมาหลายโรงเรียนในระดับมัธยม สัมมาชีวศิลป์ ชาญวิทย์พิทยาลัย สวัสดิ์อำนวยเวทย์ สหะพาณิชย์ รวมทั้งสอบเทียบกับก.ศ.น. ส่วนในระดับวิทยาลัยและมหาลัยก็ถือว่าเรียนมาในระดับความรู้พอท่วมศรีษะได้  บริหารธุรกิจจากลอนดอน  วิชาการโรงแรมจากสวิส   เศรษฐศาสตร์จากรามฯ  มินิเอ็มบีเอจากธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจจากเอเซี่ยน เอ็มบีเอจากราชภัฏอยุธยา เศรษฐศาสตร์การเมืองจากจุฬา ฯลฯ

งานที่ทำมาตลอดชีวิตนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมบริการ ( การท่องเที่ยว) เริ่มตั้งแต่เป็นไก๊ด์ ทำงานโรงแรม พนักงานสายการบิน ปัจจุบันอยู่ฝ่ายขายเครือโรงแรมชั้นนำของไทย คิดว่าคงจะยึดถือแนวอาชีพนี้ตลอดไปเพราะถ้าเปลี่ยนไปทำอะไรอื่นๆในวัยนี้ก็น่าจะพบกับความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จ

งานอดิเรกทีชอบมากๆคือการบันทึกการเดินทางและประสบการณ์ต่างๆทีผ่านเข้ามาในชีวิต เรื่องดีๆก็มาเขียนส่งมาที่ต่วยตูนบ้างเป็นครั้งคราว ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างตามกติกา ส่วนเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดก็เก็บเอาไว้ในความทรงจำของตนเอง ชอบท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำเนาไพร แอบดูสัตว์ป่าและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาทุนนิยมหรือการบริโภคที่เกินพอ 

เชื่อมั่นในทฤษฏี เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่นิยมสะสมทุน (เพราะไม่มี) ทำความดีและไม่ดีเป็นครั้งคราวเหมือนๆกับเพื่อนมนุย์ทั่วไป แต่พออายุมากขึ้นก็พยายามลดละสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้น้อยลงไป ทั้งนี้เพราะเวลาเริ่มเหลือน้อยลง ชีวิตที่เหลืออยู่ต้องทำความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นให้มากขึ้น เผื่อเมื่อเวลาล่วงผ่านไปจะได้มีคนทำบุญใส่บาตรไปให้บ้าง

ความฝัน... อยากเห็นคนไทยมีรัฐสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ตลอดชีวิตคลอบคลุมปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถมีความสุขได้ตามอัตภาพในสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ตนเองพำนักอยู่ อยากเห็นสหกรณ์การค้าขายในชุมชนที่เข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าคุณภาพไม่ต้องผ่านระบบซื้อขายของพ่อค้าคนกลางมากนัก มีระบบครอบครัวที่มั่นคงเชื่อฟังและเคารพผู้อาวุโสตลอดไป ฯลฯกลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.